Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac temeljem članka 28. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac objavljuje N A T J E Č A J za prijem u radni odnos medicinske sestre/tehničara, dva izvršitelja na određeno vrijeme /zamjena /. UVJETI:...