Usluge

U Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući Karlovac možete potražiti sljedeće usluge:

  • Zdravstvena njega
  • Fizikalna terapija
  • Savjetovanje

Usluge njege i fizikalne terapije pružamo na području Karlovačke županije na teret HZZO-a, u suradnji s gradovima i općinama temeljem preporuke odabranog liječnika opće/obiteljske medicine ili liječnika specijaliste kao i privatnim plaćanjem.

Skip to content