Ustroj ustanove

Andreja Navijalić, prof.

ravnateljica

telefon: +385 047 601 861

mobitel: +385 098 983 0786

email: ravnatelj@ustanovazanjegu-ka.hr

Goranka Milovanović, med. sestra

voditeljica zdravstvene njege

mobitel: +385 091 411 2764

email: voditeljznj@ustanovazanjegu-ka.hr

Službenica za zaštitu osobnih podataka

telefon: +385 047 411 279

email: info@ustanovazanjegu-ka.hr

Marica Plavetić, bacc. med. tech.

glavna sestra

mobitel: +385 091 611 2790

email: glavnasestra@ustanovazanjegu-ka.hr

Ivana Milaković, prvostupnica fizioterapije

voditeljica fizikalne terapije

mobitel: +385 091 411 2752

email: voditeljfth@ustanovazanjegu-ka.hr

Skip to content