Sprječavanje sukoba interesa

Temeljem čl.  80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi  (“Narodne novine” broj: 120/16) Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac kao javni naručitelj sukladno odredbama čl.  75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi,  ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju) sa obrtom za usluge ALMA, Riječka 26a, Karlovac.

Skip to content