Nazočnost na sjednicama

Zahtjev za nazočnost na sjednici Upravnog vijeća građani podnose najmanje jedan dan prije održavanje sjednice, u pravilu pisanim podneskom, uz predočenje osnovnih identifikacijskih podataka (ime i prezime; godina rođenja; ime roditelja; datum rođenja; broj i mjesto izdanja osobne iskaznice).

Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća može se istodobno osigurati dvjema osobama, pri čemu se vodi računa o redoslijedu prijavljivanja.

Skip to content