Financijska izvješća 2020

Potvrda FINA-e o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Referentna stranica (izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2020.-31.12.2020.)
Obrasci izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2020.-31.12.2020.
Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2020.-30.06.2020.
Obrasci izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2020.-30.06.2020.

PRIORITETI ZDRAVSTVENE USTANOVE

Odluka o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih razdoblja
Popis prioriteta zdravstvene ustanove za 2020. godinu
Obrazloženje popisa prioriteta zdravstvene ustanove za 2020. godinu
Skip to content