Radna tijela i povjerenstva

STRUČNO VIJEĆE

Stručno vijeće Ustanove savjetodavno je tijelo ravnatelju. Stručno vijeće sačinjavaju voditelji zdravstvenih djelatnosti Ustanove. Ravnatelj Ustanove može imenovati i drugog zdravstvenog radnika i zdravstvenog suradnika za člana Stručnog vijeća.

Članovi Stručnog vijeća:

 1. Marica Plavetić, prvostupnica sestrinstva, predsjednica
 2. Ivana Milaković, prvostupnica fizioterapije, član
 3. Goranka Milovanović, med.sestra, član
 4. Đurđica Grman, prvostupnica fizioterapije, član
 5. Gordana Malović, med. sestra, član

STRUČNI KOLEGIJ

Stručni kolegij jest tijelo koje u svakoj zdravstvenoj djelatnosti Ustanove razmatra pitanja iz područja stručnog rada tedjelatnosti. Stručni kolegij u svakoj pojedinoj zdravstvenoj djelatnosti sačinjava najmanje tri člana u toj djelatnosti, imenovan odlukom ravnatelja. Predsjednik Stručnog kolegija je voditelj ustrojbene jedinice u svakoj pojedinoj djelatnosti.

ETIČKO POVJERENSTVO

Etičko povjerenstvo Ustanove je tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti Ustanove na načelima medicinske etike ideontologije.  Članove etičkog povjerenstva i njihove zamjenike imenuje Upravno vijeće Ustanove. Etičko povjerenstvo ima pet članova, s time da je najmanje jedan član Etičkog povjerenstva predstavnik nemedicinske struke i najmanje jedan član koji nije radnik Ustanove. Etičko povjerenstvo obavlja poslove utvrđene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Članovi Etičkog povjerenstva:

 1. Ivana Milaković, predjsednica
 2. Nikola Mutić, član
 3. Perica Vucelić, član
 4. Goranka Milovanović, član
 5. Vesna Gorić, član 

Za zamjene:

 1. Anita Goršić, zamjenica predsjednice
 2. Josip Livada, zamjenik člana
 3. Igor Malović, zamjenik člana
 4. Ankica Kapusta, zamjenica člana
 5. Anita Stepić, zamjenica člana

POVJERENSTVO ZA KVALITETU

Povjerenstvo za kvalitetu Ustanove jest tijelo koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite te osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite. Povjerenstvo za kvalitetu imenuje Upravno vijeće i ima  pet članova. U Povjerenstvu za kvalitetu moraju biti zastupljeni predstavnici djelatnosti zdravstvene njege i fizikalne terapije.

Članovi Povjerenstva za kvalitetu:

 1. Marica Plavetić, prvostupnica sestrinstva, predsjednica
 2. Ivana Milaković, prvostupnica fizioterapije, zamjenica predsjednice
 3. Livija Maričić, prvostupnica sestrinstva; članica
 4. Đurđica Grman, prvostupnica fizioterapije; članica
 5. Mirjana Novosel, prvostupnica sestrinstva; članica
Skip to content