Obavijest o rezultatima javnog natječaja za medicinsku sestru/ tehničara, dva izvršitelja, na određeno vrijeme – zamjena za dugotrajno bolovanje (s rokom za prijave od 14.02.2020 do 28.02.2020., te s produženjem roka za prijave do 16.03.2020.)

Skip to content