Veliko nam je zadovoljstvo pozvati Vas na obilježavanje Dana Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac

  1. lipnja 2023.godine

Ilirska dvorana Gradske knjižnice ,, Ivan Goran Kovačić“

Program:

09:00 – 12:00   Kontrola tlaka i razine šećera u krvi

                       Fizioterapeutske vježbe

                       Savjetovanje

9:30                 Primopredaja novog službenog automobila

Okrugli stol:   

Uloga Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

10:00 – 10:10  Uvodna riječ

            Andreja Navijalić, ravnateljica

10:10 – 10:20  Kako ostvariti pravo na zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju u kući

            Marica Plavetić, glavna sestra

10:20 – 10:30  Postupci zdravstvene njege u kući bolesnika

            Dolores Mikuljan, Goranka Milovanović

10:30 – 10:40  Postupci fizikalne terapije u kući bolesnika

            Ivo Biturajac, Nives Rade

10:40 – 10:50  Suradnja obiteljskog liječnika i Ustanove za zdravstvenu njegu u kući

  1. Zlata Mateljak

10:50 – 11:00  Dobrom suradnjom patronažne sestre i zdravstvene njege u kući do

zadovoljnog  pacijenta

                        Birgitta Maćešić, voditeljica Odsjeka patronaže Doma zdravlja Karlovac

11:00 – 11:10  Liječenje boli u palijativnoj skrbi

            doc.prim.dr.sc. Mirjana Lončarić-Katušin

11:10 – 11:20  Uloga stručnog suradnika

                        Marija Hegeduš Matetić, Silvija Lončar

 

Obilježavanje Dana Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac

Skip to content