USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC KARLOVAC
dr. Vladka Mačeka 48
Broj: 01-192/20

Karlovac, 08. travnja 2020.

Na temelju članka 27. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, ravnateljica Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac donosi slijedeću

ODLUKU

  1. Ne izvršava se odabir kandidata po raspisanom natječaju za prvostupnika/ prvostupnicu fizioterapije na određeno vrijeme, jedan izvršitelj.
  2. Poništava se raspisani natječaj za prvostupnika/ prvostupnicu fizioterapije na određeno vrijeme, jedan izvršitelj.

Obrazloženje

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac objavila je natječaj za prvostupnika / prvostupnicu fizioterapije na određeno vrijeme, jedan izvršitelj, koji je objavljen na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Ustanove.

Zbog izmijenjenih okolnosti u potrebama procesa rada, ne izvršava se odabir kandidata po raspisanom natječaju, te se donosi odluka kao u dispozitivu.

———————————————

Ravnateljica Zvonka Čurjak, prof.

page1image59790400

Skip to content