1. Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac prodaje rashodovano vozilo:

FIAT Panda 1.2 Amore, registarske oznake KA 700 FM, bijele boje, s 5 vrata, broj šasije: ZFA 1690000179112, godina proizvodnje 2011., s ugrađenom LPG plinskom instalacijom.

  1. Početna cijena vozila iznosi 13.063,00 kn.
  2. Zainteresirani ponuditelji pozivaju se dostaviti pisanu ponudu na adresu: Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, – urudžbeni zapisnik, sa naznakom – „Ponuda za kupnju vozila- ne otvaraj“.
  3. Ponuda treba sadržavati ime i prezime, OIB, adresu, te iznos koji ponuditelj nudi.
  4. Rok za podnošenje ponuda do 28. veljače 2020. do 10,00 sati, neovisno o načinu dostave ponuda.
  5. Zainteresirani ponuditelji vozilo mogu razgledati uz prethodnu najavu na tel. 047/411 279, radnim danom od 15.00 do 16.00 sati.
  6. Zainteresirani ponuditelji pozivaju se dostaviti pisanu ponudu na adresu: Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, – urudžbeni zapisnik, sa naznakom – „Ponuda za kupnju vozila- ne otvaraj“.
Skip to content