Elektroterapija

Hidroterapija - izmjenične kupke

Elektroterapija je primjena električne energije u terapijske i rehabilitacijske svrhe.

Dijeli se prema frekvenciji struje kojok se koristimo:

 • galvanska struja – konstantna istosmjerna struja
 • dijadinamska struja – niskofrekventna, poluvalna ili punpvalna ispravljena struja sinusoidnog oblika od 50 – 100 Hz.
 • interferentne struje – srednje frekventne izmjenične struje
 • TENS metoda – metoda elektroanalgezije
 • elektrostimulacija

 

   

  Elektroterapija
  Elektroterapija
  Elektroterapija
  Skip to content