Usluge

CJENIK POSTUPAKA ZDRAVSTVENE NJEGE

Zdravstvena njega pacijenta – 80,00 kn

Zdravstvena njega više od 3 x tjedno – 70,00 kn

Zdravstvena njega više od 1 x dnevno – 65,00 kn

Promjena katetera – 60,00 kn

Ispiranje urinarnog katetera (naš pribor) – 30,00 kn

Uzimanje materijala za laboratorijske pretrage, odnošenje istog u laboratorij i vraćanje nalaza do pacijenta – 100,00 kn

Provođenje klizme za čišćenje – 80,00 kn

Skrb za umirućeg bolesnika – 80,00 kn

Kontrola razine šećera u krvi (naš pribor) – 30,00 kn

Mjerenje krvnog tlaka – 20,00 kn

Primjena per os terapije – kapi – 20,00 kn

Zbrinjavanje kronične rane – 50,00 kn

Zbrinjavanje i toaleta stoma – 50,00 kn

Promjena pelene – 50,00 kn

Oblačenje umrlog pacijenta u kući – 250,00 kn

OPSLUŽIVANJE MEDICINSKIH I NEMEDICINSKIH POTREBA

Rezanje noktiju – 20,00 kn

Brijanje – 20,00 kn

Šišanje – 20,00 kn

Promjena posteljine – 20,00 kn

Opsluživanje (apoteka, recepti, nalazi) – 40,00 kn

Ponovni dolazak zbog nenajavljenog izostanka pacijenta – 40,00 kn

Cijena usluge dolaska udaljenije od 5 kilometara obračunava se 2,00 kn po kilometru na sve medicinske i nemedicinske usluge.

Skip to content