Zakoni i pravilnici

ZAKONI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju
Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
Zakon o zaštiti prava pacijenata
Zakon o sestrinstvu
Zakon o djelatnostima u zdravstvu
Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti

PRAVILNICI

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Pravilnik o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti
Pravilnik o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova
Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika
Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž
Pravilnik o načinu obavljanja nadzora nad stručnošću rada u djelatnosti
Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe
Skip to content