Cilj reorganizacije hitne medicine je da osigura dostupniji i kvalitetniji sustav hitne medicine na nacionalnoj razini koji će pacijentima pružiti ujednačenu, učinkovitu, bržu i kvalitetniju hitnu medicinsku uslugu, a zdravstvenim radnicima omogućiti bolje uvjete rada i stručno usavršavanje, čime će se potencijalni neželjeni izvanredni događaji svesti na minimum.

Tijekom 2011.g. Karlovačka županija provodi sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i uputama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu niz aktivnosti na osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije i stvaranje pretpostavki za početak rada Zavoda. Od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi donesena je Mreža hitne medicine koja je jedan od preduvjeta za početak rada budućeg Zavoda za hitnu medicinu na području naše županije.

Imajući u vidu reorganizaciju hitne medicine potrebno je voditi brigu i o činjenici da informacije koje građani daju hitnoj medicinskoj službi (HMS) mogu spasiti nečiji život i spriječiti potencijalne neželjene izvanredne događaje.

Upravo iz tog razloga Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) izdao je letak “Hitna medicinska služba” u čijoj realizaciji su pomogli djelatnici Hrvatske liječničke komore, Hrvatske komore medicinskih sestara, kao i članovi Hrvatskog društva za hitnu medicinu, brojni stručnjaci ali i anonimni građani koji znaju da život nema cijenu. U letku se nalazi niz praktičnih savjeta za građane o hitnoj medicinskoj službi koji su vrlo jednostavni, ali na koje mnogo puta zaboravimo. Prije svega građani trebaju znati kada pozvati hitnu medicinsku službu i što reći medicinskom dispečeru koji zaprima hitan poziv. U letku je detaljno opisano što će ih pitati medicinski dispečer te kako razgovarati s njim, ali i što im je činiti dok čekaju na dolazak tima hitne medicine ili kako im pomoći da što prije stignu na njihovu lokaciju.

Preuzmite letak “Hitna medicinska služba”

Skip to content