Najam TENS aparata

Najam TENS aparata

Najam TENS aparata TENS je električni stimulator mišića nove generacije za olakšanje akutnih i kroničnih bolova. ubrzava krvotok, potiče metabolizam i poboljšava cirkulaciju krvi djelovanjem značajno skraćuje vrijeme oporavka kod upaljenih mišića i zglobova primjenom...
Bobath terapija za odrasle

Bobath terapija za odrasle

Bobath terapija za odrasle Bobath, fizikalna terapija s individualnim terapeutskim pristupom temelji se na na ponovnom učenju normalnih pokreta i držanja tijela. Bobath metoda usmjerena je prema osoboma koje imaju teškoće u funkciji, držanju ili kretanju zbog...
Mehanoterapija

Mehanoterapija

Mehanoterapija Mehanoterapija predstavlja upotrebu mehaničke energije u terapiji. Mehanoterapija je metoda fizikalne terapije u cilju oslobađanja, održavanja i poboljšavanje funkcija. Mehanoterapija je metoda u fizikalnoj terapiji gdje se služimo mehaničkom energijom...
Elektroterapija

Elektroterapija

Elektroterapija Elektroterapija je primjena električne energije u terapijske i rehabilitacijske svrhe. Dijeli se prema frekvenciji struje kojok se koristimo: galvanska struja – konstantna istosmjerna struja dijadinamska struja – niskofrekventna, poluvalna...
Kineziterapija – medicinska gimnastika

Kineziterapija – medicinska gimnastika

Kineziterapija – medicinska gimnastika Kineziterapija (grč. ϰίνησıς: kretanje, gibanje + terapija), (medicinska gimnastika) je metoda fizikalne terapije koja pri liječenju primjenjuje pokrete s osnovnom svrhom jačanja mišića. Indikacije za medicinsku gimnastiku...
Skip to content